طبقه بندی موضوعی

۸ مطلب با موضوع «کنکور :: کارشناسی ارشد :: سوالات کنکور برق» ثبت شده است

توضیحات دفترچه : دفترچه سوالات کنکور ارشد برق سال 87 را برای دوستان قرار دادیم که درس های این  دفترچه عبارتند از :

(این دفترچه سوال با کیفیت بالا و اسکن شده میباشد)

 

زبان عمومی و تخصصی

ریاضیات

مدار های الکتریکی 1 و 2

سیستم های کنترل خطی

تجزیه و تحلیل سیستم ها

بررسی سیستم های قدرت 1

مدار منطقی و ریز پردازنده ها

الکترونیک 1 و 2

ماشین های الکتریکی 1 و 2

الکترومغناطیس

مقدمه ای بر مهندسی پزشکی

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۱ شهریور ۹۴ ، ۱۴:۳۳
مهدی

توضیحات دفترچه : دفترچه سوالات کنکور ارشد برق سال 88 را برای دوستان قرار دادیم که درس های این  دفترچه عبارتند از :

 

زبان عمومی و تخصصی

ریاضیات

مدار های الکتریکی 1 و 2

( متاسفانه نسخه PDF سوالات سال 88 به صورت ناقص در کل اینترنت در دسترس است )

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۱ شهریور ۹۴ ، ۱۱:۰۱
مهدی

توضیحات دفترچه : دفترچه سوالات کنکور ارشد برق سال 89 را برای دوستان قرار دادیم که درس های این  دفترچه عبارتند از :

 

زبان عمومی و تخصصی

( متاسفانه نسخه PDF سوالات سال 89 به صورت ناقص در کل اینترنت در دسترس است )

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۱ شهریور ۹۴ ، ۱۰:۴۰
مهدی

توضیحات دفترچه : دفترچه سوالات کنکور ارشد برق سال 90 را برای دوستان قرار دادیم که درس های این  دفترچه عبارتند از :

(این دفترچه سوال با کیفیت بالا و اسکن شده میباشد)

 

زبان عمومی و تخصصی

ریاضیات

مدار های الکتریکی 1 و 2

سیستم های کنترل خطی

تجزیه و تحلیل سیستم ها

بررسی سیستم های قدرت 1

مدار منطقی و ریز پردازنده ها

الکترونیک 1 و 2

ماشین های الکتریکی 1 و 2

الکترومغناطیس

مقدمه ای بر مهندسی پزشکی

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۱ شهریور ۹۴ ، ۱۰:۱۸
مهدی

توضیحات دفترچه : دفترچه سوالات کنکور ارشد برق سال 91 را برای دوستان قرار دادیم که درس های این  دفترچه عبارتند از :

(این دفترچه سوال با کیفیت بالا و اسکن شده میباشد)

 

زبان عمومی و تخصصی

ریاضیات

مدار های الکتریکی 1 و 2

سیستم های کنترل خطی

تجزیه و تحلیل سیستم ها

بررسی سیستم های قدرت 1

مدار منطقی و ریز پردازنده ها

الکترونیک 1 و 2

ماشین های الکتریکی 1 و 2

الکترومغناطیس

مقدمه ای بر مهندسی پزشکی

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۰ شهریور ۹۴ ، ۲۳:۱۴
مهدی

توضیحات دفترچه : هر دو دفترچه سوالات کنکور ارشد برق سال 92 را برای دوستان قرار دادیم که درس های این دو دفترچه عبارتند از :

دفترچه اول :

زبان عمومی و تخصصی

ریاضیات

مدار های الکتریکی 1 و 2

دفترچه دوم :

سیستم های کنترل خطی

تجزیه و تحلیل سیستم ها

بررسی سیستم های قدرت 1

مدار منطقی و ریز پردازنده ها

الکترونیک 1 و 2

ماشین های الکتریکی 1 و 2

الکترومغناطیس

مقدمه ای بر مهندسی پزشکی

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۰ شهریور ۹۴ ، ۲۲:۳۷
مهدی

توضیحات دفترچه : هر دو دفترچه سوالات کنکور ارشد برق سال 93 را برای دوستان قرار دادیم که درس های این دو دفترچه عبارتند از :

دفترچه اول :

زبان عمومی و تخصصی

ریاضیات

مدار های الکتریکی 1 و 2

دفترچه دوم :

سیستم های کنترل خطی

تجزیه و تحلیل سیستم ها

بررسی سیستم های قدرت 1

مدار منطقی و ریز پردازنده ها

الکترونیک 1 و 2

ماشین های الکتریکی 1 و 2

الکترومغناطیس

مقدمه ای بر مهندسی پزشکی

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۰ شهریور ۹۴ ، ۲۱:۵۳
مهدی

توضیحات دفترچه : هر دو دفترچه سوالات کنکور ارشد برق سال 94 را برای دوستان قرار دادیم که درس های این دو دفترچه عبارتند از :

دفترچه اول :

زبان عمومی و تخصصی

ریاضیات

مدار های الکتریکی 1 و 2

دفترچه دوم :

سیستم های کنترل خطی

تجزیه و تحلیل سیستم ها

بررسی سیستم های قدرت 1

مدار منطقی و ریز پردازنده ها

الکترونیک 1 و 2

ماشین های الکتریکی 1 و 2

الکترومغناطیس

مقدمه ای بر مهندسی پزشکی

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۰ شهریور ۹۴ ، ۲۱:۰۷
مهدی